Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Elektas årsstämma äger rum den 24 augusti 2023.

Begäran att få ärende behandlat på årsstämman

En begäran från en aktieägare om att få ett ärende behandlat på årsstämman 2023 önskas ha inkommit till Elekta senast den 27 juni 2023.

Valberedningen

Elektas valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts. Hitta mer om information om valberedningen via länken nedan.

Elektas årsstämma äger rum den 25 augusti.

Insert text here

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman, förutsatt att begäran inkommit senast den 7 juli 2022.

Till valberedningen inför årsstämman 2022

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Elekta AB (publ) genomfördes den 25 augusti 2022

Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom så kallad poströstning.

Vänligen klicka på länkarna nedan för att se anförandet av Elektas vd och koncernchef, Gustaf Salford, och intervjun med Elektas styrelseordförande Laurent Leksell. Frågor inkomna från aktieägare adresseras i det förinspelade anförandet och intervjun.

Anförande Intervju