Årsstämma 2024

Årsstämma 2024

Årsstämma i Elekta kommer att hållas i Stockholm den 5 september 2024.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att inkomma med en sådan begäran senast den 18 juli 2024, till Elekta AB (publ), Att. Peter Nyquist, Box 7593, 103 93 Stockholm, alternativt via e-post till Peter.Nyquist@elekta.com.

Valberedningen

Läs mer om valberedningen för årsstämman 2024 via länken nedan.