Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Elektas årsstämma äger rum den 25 augusti.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman, förutsatt att begäran inkommit senast den 7 juli 2022.

Till valberedningen inför årsstämman 2022